AVRUPA ve TÜRKİYE İŞE NASIL GİDİYOR ?…By Tony Bar

 

 

AVRUPA ve TÜRKİYE İŞE NASIL GİDİYOR ?

İşverenlerin, en iyi adayları çekmek veya yetenekleri elden kaçırmamak için işe gidiş geliş konusunda kafa yorması gerekli midir? Adaylar için yeni bir fırsatı değerlendirmenin veya kabul etmenin kilit noktası işe gidip gelmek midir? Günlük olarak işe gidip gelmeye iki şekilde bakılabilir. Bazıları için yol, işe varmadan önce verimliliği artırmak ve günlük işlere avantajlı başlamak için büyük bir fırsatken, bazıları içinse, zindeliklerini önemli ölçüde etkileyen stres yaratan bir kabustur. PageGroup olarak en son araştırmamızda, 12.000 profesyonele işe gidiş gelişleri hakkında sorular sorduk. Hem Avrupalıların, nasıl işe gidip geldiğini ve hangi tür taşıtları kullandığını hem de kullandıkları ulaşım aracına göre stres seviyelerini, nasıl hissettiklerini ve tüm iş-yaşam dengesini nasıl koruduklarını öğrendik.

UYANMA ZAMANI: Avrupalılar için gün saat kaçta başlıyor?

Avrupalıların %39’u sabah 6.30’dan önce uyanıyor. Özellikle, Avusturya ve Almanya’daki çalışanların %59’u, sabah 6.30’dan önce uyandığını söyledi. Bu oran, İspanya’da %21, Portekiz’de ise %15’e kadar düşüyor. Bu sonuç Güney Avrupa’nın işe gitmek istemediğini değil, geç uyanıp mesaiye de geç başladıklarını gösteriyor.

TELAŞSIZ VE SAKİN Mİ? İşe gidip gelmek zihni sakinleştirir mi?

Çalışanların erken uyandığı bu ülkelerde insanlar kendilerini sakin hissediyorlar. Hollanda ve Avusturya’daki katılımcıların %84’ü sakin uyandıklarını belirtiyor. Avrupa genelinde ise bu oran %76 ile yine yükseklerde seyrediyor. Yalnızca Türkiye ve Fransa sırasıyla %66 ve %63’lük oranlarla Avrupa ortalamasının altında kalıyor.

Uyandıklarında %76’sı sakin hisseden Avrupalılar genel olarak daha rahatlar.

İŞE GİDİP GELMEK: NE KADAR SÜRÜYOR?

On iki binin üzerinde katılımcının verdiği cevaplardan yola çıkarak, Avrupalıların %39’unun evinin kapısından ofisinin kapısına gitmek için 45 dakikadan fazla zaman harcadığını gördük. Çalışanların işe giderken gidiş süresinin 34 dakika ile en kısa olduğu ülke, Avrupa’daki en az stresli ülkelerden biri olan Portekiz. Türkiye’de ise işe gitmek ortalama 48 dakika sürüyor. İtalya ve Türkiye, 45 ve 48 dakika ile işe gidiş gelişlerin en uzun olduğu, işe giderken çalışanların en fazla stres yaşadığı ve yolda en çok zaman geçirdiği ülkeler. Bu durumun yansımasını iş – özel hayat dengesine baktığımızda da görüyoruz. Bu iki ülke iş-özel hayat dengesinin Avrupa’da en düşük çıktığı 5 ülke arasında yer alıyor. İtalya’da ve Türkiye’de çalışanlar, işe gidip gelirken rahat hissetmiyor ancak bu süreyi avantaja çevirmeyi de çok istiyorlar. Bu türden uzun süren işe gidiş gelişlerin şirketler üzerinde açık pozisyonlar için azalan başvuru sayısı, reddedilen iş tekliflerinde artış gibi bazı sonuçları mevcut. İşe gidişlerin uzun sürdüğü pozisyonlar için şirketlerin ücret/yan hakları ve ayrıca çalışma modellerini göz önünde bulundurması gerekiyor.

İŞE GİDİP GELMEK: NE İLE / NASIL?

Çalışanların %66’sı işlerine özel araçlarıyla, %34’ü ise toplu taşımayla gidiyor. Ülkenin toplu taşıma sistemi ne kadar etkinse insanlar da işe gidip gelirken daha az stres yaşıyorlar. Bu durum, insanların işe vardıklarında nasıl hissettiğini gerçekten etkiliyor; bu da yol faktörünü hem yeni yetenekleri cezbetmek hem de çalışanları elde tutmak için önemli bir yere koyuyor. İşe gidiş gelişlerin daha verimli olabildiği lokasyonlarda çalışanlar, daha iyi bir ruh hali içinde ve artan verimlilikle işe zamanında varıyorlar.

İŞE GİDİŞ GELİŞ: NE KADAR ETKİLİ?

Genel olarak, toplu taşıma Avrupa’da oldukça etkin ve verimli. Avrupalılar bu konuda %75 ortalamaya sahip. Toplu taşıma sistemlerini en verimli kullanan ülkeler, %94 ile İsviçre, %89 ile Avusturya ve %88 ile Polonya. Belki etkin toplu taşıma sistemi veya toplu taşımada harcadığı sürenin ortalamaya göre daha kısa olması sayesinde çalışanlar hem İsviçre’de hem de Avusturya’da daha az stres yaşıyor. Fransa ve İtalya’da toplu taşımanın etkinliği, sırasıyla %64 ve %54’lük oranlarla daha alt sıralarda kalıyor. Portekiz, Belçika, Hollanda ve Türkiye önemli ölçüde ortalamadan çok daha düşük olmalarıyla dikkat çekiyor.

TOPLU TAŞIMADA STRES Çalışanlar tren, otobüs, tramvay vb. ile işe gidip gelmeyi ne kadar stresli buluyor?

Bu aşamada, katılımcılara toplu taşıma sistemlerinin kendilerinde ne kadar stres yarattığını sorduk. İtalya’nın ve Türkiye’nin toplu taşıma sistemlerinin stres oranları sırasıyla %68 ve %57’lik oranlarla, %38’lik Avrupa ortalamasından önemli ölçüde yüksek çıktı. Bu rakamlar, çalışanlarının bu tür negatif etkilerden kurtulmasını sağlamak için şirketlerin esnek çalışma modellerini ciddi biçimde değerlendirmesine zemin hazırlıyor. Avrupa ortalaması, toplu taşımanın her zaman stresli olmak zorunda olmadığını gösteriyor.

İnsanların yaşadığı stresi artıran temel faktörler kalabalık ve oluşan teknik problemler.

ÖZEL ARAÇLARLA ULAŞIMDA STRES: Çalışanlar araba ile veya yürüyerek işe gitmeyi stresli buluyor mu?

Çalışanların ortalama olarak %34’ü, işe özel araçlarıyla gidenlerin toplu taşımayı kullananlardan daha sakin olduğunu düşünüyor. Özel araçla ulaşımı en stresli yöntem olarak gören İtalya (%49) ve Türkiye(%46)’ye göre her iki ulaşım şekli de stresli. Hollanda özel araçla ulaşımı %19’luk oran ile daha az stresli bulan ülke. Hollandalıların %20’den fazlası işe gidip gelirken düzenli olarak bisiklet kullandığını belirtiyor. Çalışanların işe gidip gelmeyi diğer ülkelerden daha az stresli bir aktivite olarak görmesi de sürpriz değil. Bu durum belki de, bisikletin toplu taşıma ve özel araca alternatif olarak ciddi bir şekilde düşünülmesi gerektiğini gösteriyor; çünkü bisiklete binerek çalışanlar hem daha aktif bir hayat sürdürüyor hem de işlerine daha az stresli bir şekilde gidip daha verimli çalışabiliyorlar.

İNSANLAR İŞE ZAMANINDA GİDEBİLİYOR MU? : İşe gidiş geliş şekli sağlığı etkiliyor mu?

Avrupalıların %44’ü işe geç kalıyor. Buna rağmen yine de, bu kişilerin %70’i çalışmaya başladıklarında kendini sakin hissediyor. İlginç biçimde, araştırmamızda toplu taşıma ile işe giden çalışanların kendi aracıyla gidenlerden genelde daha geç işe vardıklarını gördük. Bazı çalışanlar aynı zamanda toplu taşıma sistemlerinin verimsiz olduğunu düşündüklerinden; toplu taşıma kullandıklarında daha stresli hissediyor ve daha güne daha gergin uyanarak başlıyorlar.

Toplu taşımanın itibarını düzeltmesi mi gerekiyor?

AMA NEDEN?

Bu kapsamlı Avrupa genelindeki araştırmamızı, çalışanların işe gidiş gelişleri hakkında tam olarak nasıl hissettiğini anlamak için yürüttük. İncelememiz sayesinde, çalışanların işe gidip gelmek söz konusu olduğunda ne kadar stresli veya ne kadar sakin olduğunu ölçebildik. İşe gidip gelmek stresli olabilir. Kendi stresinizi azaltmak için, oturduğunuz yeri değiştirebilir veya yeni bir şeyler deneyebilirsiniz, başvurabileceğiniz işler listemize bir göz atın!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *